Privatlivspolitk

Senest opdateret Maj 2018

Intro

Roger.ai ApS ("Roger", "os", "vi" eller "vores") tilbyder et produkt til regningsbetaling, henvendt til både forbrugere og virksomheder. Det samlede produkt (“Applikationen”) består af Roger.ai websitet, en iOS samt en Android applikation, en web applikation samt en API.

Ved at besøge eller benytte Applikationen, giver du samtykke til vores politik og retningslinjer (‘Fortrolighedspolitik’). Vi respekterer din private data og dine personlige oplysninger, og du kan her læse nærmere om, hvordan vi anvender dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig et så godt produkt som muligt.

Denne Fortrolighedspolitik informerer dig altså om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videreformidling af personoplysninger, når du bruger Applikationen.

Vi behandler eller deler ikke dine oplysninger, på nær i de tilfælde, som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Medmindre andet er anført i denne Fortrolighedspolitik, så har udtrykkene der anvendes i denne Fortrolighedspolitik samme betydning som i vores forretningsbetingelser, som er tilgængelige på roger.ai/dk/terms.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Roger.ai ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Du er velkommen til at kontakte os på enten mail eller telefon, hvis du har spørgsmål omkring behandlingen af dine data.

Roger.ai ApS

Sølvgade 38F, 1

1307 København K

CVR-nr.: 37231525

Mail: support@roger.ai

Henvendelser vedrørende dine persondata kan rettes til +45 71 99 31 94

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til at kunne levere Applikationen til dig og opfylde vores forpligtelser over for dig, herunder til at initiere betaling af de regninger, som du uploader i vores systemer. Vi anvender også din e-mail til at sende dig servicemeddelelser, ligesom disse kan sendes til dig direkte igennem vores Applikation. Endvidere bruges personoplysninger til datasikkerhedskopiering, dataanalyse og statistik for at udvikle og levere bedre tjenester. Oplysninger bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.

Roger behandler også dine oplysninger med henblik på at opfylde sine forpligtelser efter hvidvasklovgivningen. Vi bruger også informationerne til bogføring, opfyldelse af lovkrav, retshåndhævelse og for at forhindre misbrug

Roger anvender også dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring, herunder til at kunne sende dig markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du forudgående har samtykket til det.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

Behandlingen sker på følgende retsgrundlag

At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens §6.

• Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores service til dig, herunder til gennemførelse af de betalinger, som du har anmodet om.

For at leve op til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen (persondataforordningens stk 1 litra c samt persondatalovens §11, stik 2, nr. 1

At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordnignen, jf. data-beskyttelseslovens §6.

• Roger er omfattet af gældende hvidvasklovninging, og behandling af dine persondata sker i den forbindelse bl.a. for at vi kan sikre os din identitet og alder. For at leve op til hvidvasklovgivningen indsamler og behandler vi. Dit CPR nr. samt kopi af pas eller kørekort.

Baseret på dit udtrykkelige samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

At behandlingen ud fra hensynet til politianmeldeser, fogedsager, gældssaneringer, inddrivelse af restence efter en interesseafvejning går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk 1, litra f i persondataforordningen.

Baseret på interesseafvejning (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

• Endvidere sker behandlingen af dine persondata i markedsføringsøjemed, samt i forbindelse med fejlfinding, kundeservice og optimering af produktet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine betalingsoplysninger helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at du ikke længere kan benytte de funktioner, som Roger udbyder. Hvis samtykket trækkes tilbage, vil Roger ophøre med at behandle de personoplysninger, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre vi er retligt forpligtet eller berettiget at opbevare alle eller dele af personoplysningerne. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil tilbagetrækning af samtykket.

Kategorier af personoplysninger

For privatpersoner indsamler Roger følgende oplysninger

● Navn

● Adresse

● Telefonnummer

● E-mail

● Oplysninger om dine kreditorer

● Cookies/onlineidentifikatorer: Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies/onlineidentifikatorer – se nærmere herom i vores cookie-politik, som du kan læse her: roger.ai/dk/cookies.

● IP-adresse

For virksomhedsbrugere indsamler Roger følgende oplysninger

● Navn på kontaktperson

● Navn på virksomhed

● Adresse

● Telefonnummer

● E-mail

● CVR-nummer

● IP-adresse

I forbindelse med brug af Rogers låneprodukt indsamles personoplysninger for at kunne opfylde gældende hvidvasklovgivning, som f.eks. billed-ID, CPR nummer, årsopgørelse fra SKAT.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter for at kunne levere denne service til dig som bruger. Du kan se en liste over tredjeparter i vores Databehandleraftale https://www.roger.ai/dk/cookies

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere udenfor EU og Det Europæiske Samarbejdsområde (»EØS«), hvor det er nødvendigt for at levere vores tjenester til Dig, såsom kundetjeneste, kontoadministration, finansiel afstemning, eller hvor det er nødvendigt som et resultat af din betalingsanmodning, eksempelvis behandlingen af enhver international transaktion. Det drejer sig o de lande, der af EU-Kommissionen er karakteriseret som usikre tredjelande.

Når vi overfører personoplysninger udenfor EU/EØS, tager vi forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger grundlæggende nyder samme beskyttelse som personoplysninger behandlet indenfor EU/EØS. Bemærk venligst, at ikke alle lande har love til beskyttelse af personlige oplysninger, som er lig dem, som er i EU/EØS.

Overførslerne sker derfor på ét af følgende overførselsgrundlag: EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Mere information om disse garantier kan fås ved at kontakte Roger support@roger.ai

Indsamling af oplysninger

I forbindelse med brugen af Applikationen, beder vi dig om at oplyse visse personlige oplysninger. Personlige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til

● Ovennævnte oplysninger som f.eks. Navn, e-mail adresse, osv.

● udgift og andre indsendte data

● Geografisk lokation på brugere

● Trafikdata

● Feedback

Informationer vi indsamler fra andre

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra andre kilder end Applikationen, f.eks. Fra dit økonomisystem hvis du har sat en integration op mellem dit økonomisystem og Roger.

Brug af oplysninger

Vi vil bruge dine personlige oplysninger til at levere den bedst mulige service. Vi bruger f.eks. oplysningerne til følgende formål

● Kundeservice

● Nye funktioner

● Give dit en repræsentation af din data

● Til at beskytte og undersøge svigagtig, uautoriseret eller ulovlig aktivitet

● Til at forbedre vores produkter og vores tjenester til dig

Hvis du ikke gennemfører registreringen eller køber produktet, vil vi eventuelt bruge de personlige oplysninger, som du allerede har givet os til at kontakte dig for at sikre, at du ikke ønsker at gå videre med købet eller registreringen.

Vi vil ikke stille dine personlige oplysninger til rådighed for en tredjepart, dog undtaget følgende tilfælde:

● til mulige samarbejdspartnere, der kan bruge oplysningerne til at forebygge svindel og hvidvask af penge;

● til vores leverandører eller tjenesteydere, der behandler data på vores vegne og/eller som leverer produkter og services til os for at hjælpe med at levere vores egne produkter og services til dig;

● til nogen, til hvem vi overdrager eller overvejer at overdrage vores rettigheder og pligter i henhold til betingelserne som er aftalt med dig;

● som det kræves ved lov eller regulering;

Som en del af vores kontroller for at forebygge svindel og hvidvask af penge, forbeholder vi os ret til at videregive dine personlige oplysninger til en tredjepart, der er specialiseret i disse forhold, og som kan beholde disse oplysninger. Sådanne kontroller udføres for at bekræfte din identitet.

Log Data

Vi indsamler de oplysninger, som din browser sender, når du besøger Applikationen ("Log data"). Disse Log data kan indeholde oplysninger såsom mængden af tid, der bruges på siderne, din computers Internet Protocol ("IP") adresse, browsertype, browserversion, de sider af Applikationen, som du besøger og tid og dato for dit besøg, tiden du er på disse sider og andre statistikker.

Sikkerhed

Dine personlige data som lagres hos Roger er beskyttet af et login via. e-mailadresse og adgangskode. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode hemmelig, og du bør være omhyggelig med at logge ud af din konto, efter du har afsluttet en given session, særligt hvis du bruger en offentligt tilgængelig computer. Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Når du får vist eller indtaster følsomme oplysninger (såsom dit navn, postadresse, eller kortoplysninger) på vores registreringsformularer, kryptere vi oplysningerne ved hjælp af såkaldt ’secure socket layer’ teknologi (SSL).

Kun medarbejdere der har behov for at få adgang til dine personlige oplysninger (såsom kundeservicerepræsentanter) vil få adgang til disse. Roger holder dets medarbejdere informeret, uddannet og påmindet om privatlivets fred og sikkerhed i praksis.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt at hensyn til formålet med indsamlingen eller for at opfylde relevant lovgivning.

Dine personoplysninger vil blive slettet i forbindelse med, at du sletter den konto hos Roger.

Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, såfremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger, eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Vi opbevarer maksimalt dine oplysninger i 5 år fra vores kundeforhold er ophørt.

Rettigheder

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt.

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder eller retten til at tilbagekalde et samtykke, kan du rette henvendelse til Roger kontaktperson, som er anført oven for.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde her eller på www.datatilsynet.dk.

Ret til indsigt (se oplysningerne)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Roger behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vore behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Klagemuligheder

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: +45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændringer til aftalen

Vi forbeholder os retten til at opdatere vores Fortrolighedspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye Fortrolighedspolitik på denne side.

Roger vil give dig besked via e-mail eller via en iøjnefaldende meddelelse på webstedet, før vi gennemfører væsentlige ændringer til fortrolighedspolitikken.