Kreditorbogholder — hvad laver en kreditorbogholder?

. 1 minuts læsning

Når du har købt en vare eller ydelse hos en leverandør vil denne i dit bogholderi opfattes som en kreditor. En kreditorbogholder holder styr på alt vedrørende leverandører/kreditorer og sørger for at betalinger gennemføres og bogføres korrekt.

Kreditorbogholderens opgaver inkluderer

  • At sikre at dine leverandørfakturaer er korrekte, og stemmer overens med den vare eller ydelse du har modtaget
  • Foretage en ekstra kontrol af udgiften inden betaling til kreditor udføres.
  • Bogføre leverandørfaktura og leverandørbetalinger
  • Tale med kreditorer omkring betalingsbetingelser
  • Indhente de nødvendige godkendelser i organisationen før betalingen kan gennemføres
  • Udføre betaling til tiden, enten i netbank eller via værktøjer som Roger

Automatisering af kreditorbogholderiet

Der findes værktøjer, der gør kreditorbogholderens arbejde nemmere og mindre manuelt. Værktøjer som Roger sørger for at hele processen omkring kreditorbogholderiet er automatiseret, dvs. scanning af fakturaer der kommer ind i virksomheden, godkendelsesflows, selve betalingen, og den efterfølgende bogføring - alt foregår helt automatisk og på få sekunder.