Nykredit jagter den ekstra time

. 4 minutters læsning

Roger automatiserer store dele af bogholderiet og bogføringen, og dét frigør en masse tid for Rogers brugere. Opgaven løses bedst i tæt samarbejde med brugerens bank, så derfor har vi taget en snak med én af de banker, der er længst fremme på automatiseringsfronten, nemlig Nykredit.

Jesper Larsen er Senior Projekt Konsulent i Retail Banking Erhverv hos Nykredit. Han har sammen med sine kollegaer netop lanceret kampagnen #jagtenpådenekstratime, som er målrettet små og mellemstore danske virksomheder. Kampagnen har til formål at sætte fokus på de opgaver og processer, som stjæler tid i hverdagen, og aktuelle tips og løsninger, som kan genvinde den tabte tid. Her kan du læse mere om, hvorfor Nykredit mener at optimering og automatisering er vigtig for deres kunder og deres bankforretning, og hvordan den hurtige teknologiske udvikling påvirker innovation og strategi i banken.

Automatisering er vigtigt for kunderne

Tid er noget af det eneste, man ikke kan købe sig til i en moderne forretningsverden. Til gengæld kan man arbejde smartere og optimere næsten alle processer i enhver virksomhed. I takt med den hurtige teknologiske udvikling er det efterhånden blevet muligt at automatisere en stor del af de opgaver, der før kun kunne varetages af mennesker. Samtidig findes der mange gode programmer og apps, der kan hjælpe med at arbejde smartere og mere effektivt, når det kommer til de daglige administrative opgaver.

For Nykredit er kampagnen relevant og evig aktuel for virksomhederne og især virksomhedsejerne. Jesper forklarer:

“Som erhvervsbank er det vigtigt at fokusere på det, der er vigtigt i kundernes hverdag. Det handler ikke nødvendigvis om penge og finansiering. Det handler i høj grad også om at hjælpe dem med hverdagens udfordringer, og der er én af de lavt-hængende frugter automatisering af arbejdsgange og indsigt i disse muligheder.”

Når det handler om at automatisere opgaverne i bogholderiet og i den finansielle drift, vil man ofte skulle tilkoble sin netbank og bankkonto til en ny service, som f.eks. Roger. Bankerne spiller i den forbindelse ofte en stor rolle i at få det hele til at køre så optimalt som muligt. Som konsekvens af den teknologiske udvikling bliver fremtidens finansielle rådgiver i højere grad også en strategisk rådgiver. Jesper forklarer, at hvor bankerne før har været mest en finansiel partner, så vil man fremover satse mere på at være en stærkere strategisk partner.

“Dermed ikke sagt, at en rådgiver skal kunne alt, men der vil i fremtiden komme andre aspekter, som rådgiveren skal kunne hjælpe kunderne med.”

Denne omstilling vil være nødvendigt for at kunne differentiere sig i markedet, hvor kerneydelserne er at betragte som commodities, men også for at få en større rolle i virksomhedens udvikling, idet flere og flere løsninger popper up uden for ”bankboksen”.

Store ændringer hos bankerne

Kampagnen #jagtenpådenekstratime er bl.a. opstået på baggrund af de mange forandringer der er sket i den finansielle sektor over de seneste år. Nykredit kan og ønsker ikke at udvikle alting selv, så vejen frem er også partnerskaber med nye spillere i markedet, som kan give bedre og hurtigere løsninger til kunderne.

“Historisk set har banker brugt store summer på forkromede IT-løsninger, der har taget årevis at få ud på markedet. I den verden vi lever i i dag, ville et produkt være forældet, når det ramte kunderne, hvis vi stadig brugte samme metoder som før”.

Med de mange nye løsninger der kommer på markedet fra fintech-virksomheder, samt de nye muligheder med PSD2, har Nykredit ændret sit syn på egne beslutnings- og udviklingsprocesser, og er nu mere villige til at droppe idéer, teste, og fejle hurtigere, hvis modtagerne ikke synes produktet er interessant. Generelt mener Jesper, at det er noget bankerne er blevet bedre til. Han har været vidne til en del forandringer i branchen. Senest med sit arbejde med digitale løsninger og erhvervsprodukter i Retail Erhverv hos Nykredit men også på baggrund af sin 15-årige karriere hos Danske Bank. Det er især gået hurtigt de sidste 2-5 år.

“Banken har ændret sig og er langt mere frisk og åben for ting på den anden side af de tykke mure. Der er en større omstillingsparathed, og man er mere villig til at rykke hurtigere, når en mulighed opstår.”

Personligt tror Jesper ikke, at bankerne, som vi kender dem i dag, er de samme om 5 år. Forstået på den måde, at bankerne kommer til at kunne hjælpe sine kunder på flere områder. I dag spiller bankerne en meget lille del i virksomhedernes hverdag, når det kommer til den daglige drift i virksomheden. For at forblive relevante skal man tættere på kunderne, knytte tættere bånd, og være med til at skabe større værdi for sine kunder – både strategisk, men selvfølgelig også økonomisk. Fremtidens finansielle rådgiver skal med andre ord være en lige så tæt samarbejdspartner som kundens advokat eller revisor. For at kunne opnå denne rolle skal bankerne dog først lige vinde sin tillid tilbage, da denne har lidt et knæk med de mange møgsager i mediebilledet. En måde at opnå denne tillid på er ved at hjælpe virksomheden strategisk og ved at tilbyde produkter/serviceydelser bygget af banken selv eller tilbudt via partnerskaber. Bankernes fremtidige rolle er desuden en konsekvens af, at nye forretningsmodeller er nødvendige for at opretholde indtægter qua faldende gebyrindtægter (øget konkurrence), lavere renter og nye, lækre tredjeparts løsninger fra blandt andet fintech-virksomheder som Roger.

Samarbejde mellem Roger og Nykredit

”Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde alle nye som gamle Nykredit Erhvervskunder en særlig pris på alle 3 Roger-pakker fra 1. maj 2019. Vi glæder os til at se, hvor meget vi kan være med til at optimere hverdagen i virksomhederne”, siger Jesper.

Hvis du vil have inspiration, tips og tricks og nyttig viden til at få lidt mere tid i hverdagen, så se mere på nykredit.dk/mere-tid, og følg hashtagget #jagtenpådenekstratime på LinkedIn.